Author Archives: admin

Social fund

A few weeks ago we had the pleasure to have Markus Jönsson, an orthopedic engineer as a guest in Bulongwa. He stayed at our Volunteer compound while he was doing some work together with our partner Herode Sindano, an ortopedic technician at the Bulongwa Hospital.

image

One of the outcomes you can see in these pictures, while their are supporting our “Bibi”, Meliziana a lady working with the children at the Bulongwa Children’s Home. 

Thanks for great Co – operation Markus and thanks to all of you supporting our social work!

image

————

För ett par veckor sedan hade vi äran att har Markus Jönsson, ortoped ingengör, på besök. Han bodde i volontärhuset medans han arbetade tillsammans med vår partner Herode Sindano, ortoped tekniker på Bulongwa sjukhus.

image

Ett av resultaten ser du på bilderna där våran “Bibi”, Meliziana på Barnhemmet fick ett nytt ben.

image

Tack Markus för härligt samarbete och tack till alla er vars gåvor gör det sociala arbetet möjligt!

Åter i skolan / Back to school

Hi!
Today is a great day, at least for some of us.
One family we have supported throughout the years have been trough a lot of challenges the last year. Unfortunately the children did not attend school during the past 12 months. But today, They are back. Through your support and with the god help of the government they are now back to school. It will not be easy but the mother and the children seems eager to work hard for it.

See some pictures of Gato, Nipe and Mose when they are with their mother and their first day at school for a while.

20150713104059

20150713111819

———————

Hej!

Idag är en bra dag, iallafall för vissa av oss.
En familj som av Bulongwa Childrens Home har fått stöd på olika sätt under årens lopp har under det sensate året haft ett tungt år. Tyvärr har barnen inte närvarat i skolan under det gångna året men idag är de tillbaka. Med er hjälp och en driftig lokal statlig representant så är de nu tillbaka i skolan. det kommer inte bli lätt men både mamman och barnen verkar villiga att kämpa för det.

Bilderna är från idag, första dagen i skolan på länge för Gato, Nipe and Mose. Och en bild på deras mamma. I skolan blev de mottagna av alla elever och flera lärare.

Electrify a Dispensary

The south central diocese of the Lutheran church in Tanzania runs 7 dispensaries. Like much of Sub-Saharan africa they are not connected to a national grid. This project aims to bring electricity through solar for all dispensaries and related staff house.
—————–
Det syd-centrala stiftet i den lutherska kyrkan i Tanzania driver 7 vårdcentraler. Liksom stora delar av Afrika söder om Sahara de inte är anslutna till ett natyionellt elnät. Detta projekt syftar till att ge alla vårdcentraler och tillhörande tjänstebostad el genom solenergi.

Nora och Hannes Sandahl som är EFS missionärer i syd-centrala stiftet med stöd från den svenska föreningen Bulongwa Children´s Home arbetar med hälsovård på stiftets vårdcentraler respektive barns rättigheter på bland annat barnhemmet. Nora har besökt alla vårcentraler och identiferat vissa utvecklingsområden. Just avsaknaden av elektricitet var ett av dessa och har utmynnat i detta projekt som drivs av stiftets arbetare och kan stödjas genom gåvor via EFS.

– 4500 sek räcker till en hel vårdcentral.
– 850 sek kostar en solpanel på 100w.

Via bankgiro: 900-9903, skriv “Solpaneler 3821″ i meddelanderutan.
Via Swish: 123 602 56 62 som går till EFS Internationella mission. Skriv “Solpaneler 3821″

 

Hello!

You are most welcome to this new website!
This website aims to give you information regarding different activities that goes on here in Bulongwa and the nearby villages. We will as much as possible use both Swedish and English when we communicate, sometimes you will also find some Swahili language. Most welcome to have a look around, but be patient, the website is under construction.
——————–
Du är hjärtligt välkommen till denna nya webbplats!
Denna webbplats syftar till att ge dig information om olika aktiviteter som pågår här i Bulongwa och de närliggande byarna. Vi kommer i möjligaste mån använda både svenska och engelska när vi kommunicerar, ibland hittar du också en del swahili. Välkommen att titta runt, men ha tålamod, webbplatsen under uppbyggnad.