Socialt arbete

Vi har en social fond som syftar till att gå till dem i mycket behov. Med denna fond ämnar vi att bekämpa fattigdom och vara förespråkare för mänskliga rättigheter. Men vi gör också ibland undantag, vi har byggt hus och andra engångsåtgärder.
Vänligen håll dig uppdaterad då vår hemsida är under uppbyggnad.